ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU


Hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau mà chủ sử dụng đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu muốn thực hiện thủ tục tách thửa đất. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm bắt được hết các quy định liên quan đến thủ tục tách thửa. Trường hợp có nhu cầu bạn có thể tham khảo nội dung dịch vụ dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp đến số 0976.985.828 để được chúng tôi hỗ trợ về thủ tục tách thửa một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an toàn tối đa về pháp lý.

 

Tham khảo thêm bài viết:

=>> Dịch vụ xác minh thông tin về thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

=>> Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

TÁCH THỬA ĐẤT LÀ GÌ?

Tách thửa đất là qúa trình chia quyền sử dụng đất từ một người, một hộ gia đình đứng tên sang nhiều người, hộ gia đình khác nhau. Qúa trình thực hiện việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

DIEU KIEN TACH THUA DAT TAI BA RIA - VUNG TAU

 

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

    Thứ nhất, điều kiện chung theo quy định của pháp luật về tách thửa:

 • Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 3 điều 186 và Khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất đang không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
 • Đất trong thời hạn sử dụng đất.

    Thứ hai, diện tích tách thửa phải đáp ứng được diện tích tách thửa tối thiểu theo quy định riêng của mỗi địa phương:

Ở mỗi khu vực, vùng miền khác nhau sẽ có quy định riêng về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Diện tích tối thiểu được tách thửa là diện tích ít nhất phải đạt được của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa. Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích tối thiểu được tách thửa quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì diện tích tối thiểu tách thửa cụ thể như sau:

* Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

- Đất ở có nhà ở (có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP):

 • Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo: 45 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m tại đường phố có lộ giới < 20 m.
 • Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo: 40 m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4.

- Đất ở chưa xây dựng nhà ở hoặc nhà ở không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

 • Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo: 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m
 • Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m

- Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích và kích thước thửa đất: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

- Đốivới quy mô diện tích lớn:

 • Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và diện tích từ 1.000 m2 đến 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa thì người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa được UBND cấp huyện chấp thuận.
 • Đối với thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa theo quy định thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

* Đối với đất nông nghiệp:

- Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp thì các thửa đất sau khi tách có diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 500 m2 tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và trung tâm huyện Côn Đảo; không nhỏ hơn 1000 m2 tại địa bàn các xã còn lại. Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa.

Trường hợp thửa đất được đề nghị tách thửa có diện tích lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, người sử dụng đất phải thiết kế bản vẽ phương án tách thửa và liên hệ đến UBND cấp huyện để được hướng dẫn thỏa thuận phương án mặt bằng tách thửa nhằm đảm bảo quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới.

- Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trước khi thực hiện tách thửa theo diện tích tối thiểu theo quy định trên. Đối với diện tích đất nông nghiệp thuộc thửa đất còn lại nếu có diện tích phù hợp diện tích tối thiểu thì được tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

 

THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

1. Trình tự thực hiện tách thửa ở Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tách thửa đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận theo giấy hẹn của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc người được tách thửa có thể nhận giấy chứng nhận tại UBND xã nếu nộp hồ sơ tại cấp xã, phường.

2. Hồ sơ tách thửa ở Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Đơn đề nghị tách thửa (có mẫu theo mẫu số 11/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài khác gắn liền với đất bản gốc.

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Hồ sơ kỹ thuật về thửa đất (trường hợp có yêu cầu)

- Bản sao công chứng, chứng thực chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp chủ sử dụng đất không tự mình thực hiện thủ tục tách thửa).

3. Thời gian thực hiện tách thửa tại Bà Rịa - Vũng Tàu:

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất là không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời hạn này không bao gồm thời gian của những ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Chính phủ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã; không tính thời gian thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (có biên lai, chứng từ để chứng minh nộp lại cho Văn phòng đăng ký đất đai); không tính thời gian để xem xét và xử lý nếu có các vi phạm pháp luật; không tính thời gian để trưng cầu giám định đất đai.

Sau khi nhận hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

4. Chi phí tách thửa:

 • Thuế thu nhập cá nhân là: 2% x Giá chuyển nhượng thửa đất.
 • Lệ phí trước bạ là: 0.5% x (Giá tại bảng giá đất x Diện tích).
 • Ngoài ra, người có nhu cầu còn phải chịu thêm một số chi phí khác liên quan như: Phí đo đạc tách thửa; Phí công chứng; Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

 

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐẤT Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

 • Không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-UBND.
 • Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Việc phân chia tài sản thừa kế, ly hôn, tranh chấp mà không bảo đảm điều kiện được tách thửa theo quy định tại quyết định này.
 • Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

 

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN TÁCH THỬA ĐẤT TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

1. Diện tích đất nhỏ hơn diện tích tách thửa tối thiểu có được tách thửa?

Câu hỏi: Xin hỏi! Hiện nay tôi đang có nhu cầu muốn tách một thửa đất tại huyện Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cho em gái tôi nhưng diện tích đất muốn tách lại nhỏ hơn diện tích tách thửa tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy có cách nào để tôi có thể thực hiện việc tách thửa đất của mình không?

Trả lời: Chào bạn! Theo quy định của pháp luật hiện hành thì diện tích thửa đất mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ được quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới”.

Như vậy, nếu bạn tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng lại đồng thời xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì vẫn được phép tách thửa.

2. Đất chưa có sổ đỏ có được thực hiện thủ tục tách thửa không?

Câu hỏi: Xin hỏi! Hiện nay tôi có một mảnh đất diện tích 100m2 tại huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu do bố tôi cho từ trước. Nay tôi muốn thực hiện việc tách thửa nhưng mảnh đất đó chưa có được cấp sổ đỏ. Vậy xin hỏi có cách nào để tôi có thể thực hiện việc tách thửa được không?

Trả lời: Chào bạn! liên quan đến câu hỏi của bạn về việc tách thửa đối với đất chưa có sổ đỏ Luật sư xin đưa ra giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ thực hiện thủ tục tách thửa gồm có:

- Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì để thực hiện được thủ tục tách thửa thì thửa đất đó phải được cấp Giấy chứng nhận. Nếu bạn muốn thực hiện thủ tục tách thửa đất đối với thì thửa đất trên thì trước tiên bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xong rồi thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định.

3. Tách thửa cho con đẻ có phải mất phí không?

Câu hỏi: Xin hỏi! Tôi có một mảnh đất 150m2 tại huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nay tôi muốn tách thửa với diện tích 70m2 cho con gái tôi. Trong quá trình tham khảo ý kiến của một số người bạn tôi được biết nếu tách thửa cho con đẻ thì tôi có thể không phải mất chi phí cho nhà nước. Vậy xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp của tôi có phải đóng bất kỳ loại thuế, lệ phí nào không khi thực hiện thủ tục tách thửa?

Trả lời: Chào bạn! liên quan đến câu hỏi của bạn về chi phí tách thửa cho con đẻ Luật sư xin đưa ra giải đáp như sau:

Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện việc tách thửa thì người có nhu cầu phải chịu các loại thuế, lệ phí như:

- Thuế thu nhập cá nhân là: 2% x Giá chuyển nhượng thửa đất.

- Lệ phí trước bạ là: 0.5% x (Giá tại bảng giá đất x Diện tích).

- Ngoài ra, người có nhu cầu còn phải chịu thêm một số chi phí khác liên quan như: Phí đo đạc tách thửa; Phí công chứng; Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ thì những trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giữa "Vợ với chồng; Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; Bố vợ, mẹ vợ với con rể; Ông nội, bà nội với cháu nội; Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Anh chị em ruột với nhau" sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. 

Như vậy, trường hợp của bạn là bố tặng cho con gái, nên khi thực hiện thủ tục sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhưng vẫn phải chịu các chi phí như: Phí đo đạc tách thửa; Phí công chứng; Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bên cạnh dịch vụ xác minh thông tin thửa đất nêu trên, trong trường hợp khách hàng có nhu cầu chúng tôi có thể cử Luật sư, chuyên viên pháp lý tham gia tư vấn, đi cùng để hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục dưới đây để đảm bảo an toàn tối đa về mặt pháp lý.

 • Thủ tục đặt cọc.
 • Thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng.
 • Thủ tục sang tên sổ đỏ.
 • Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Thủ tục tách thửa đất và hợp thửa.
 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đã mất.
 • Thủ tục đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận.

══════════════════════════════════

TRUNG TÂM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Trụ sở chính: Số 91A Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Chi nhánh TP.HCM: Tầng 2, 306 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà 91A Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Trung tâm tư vấn: Số 89 Hoàng Ngân, P. Nhân Chính. Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0976.985.828

Email: luathungbach.hcm@gmail.com

Website: Lhblaw.vn/Luattoandan.com/Luathungbach.com

http://luathungbach.com/dich-vu-ly-hon-nhanh-tron-goi.html

Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật