Bồi thường đấy có đường dây điện chạy qua?


Tháng 7/2018 bên công ty điện lực có xây dựng đường dây điện qua đất của gia đình tôi đang sử dụng. Vậy cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc bồi thường đất, cây trồng có đường dây điện chạy qua?

Cảm ơn Luật sư!

Trả lời: Chào bạn! Đối với câu hỏi về “Bồi thường đất có đường dây điện chạy qua” của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Hiện nay có rất nhiều trường hợp công ty điện lực tiến hành triển khai xây dựng hệ thống đường dây điện gây hạn chế đến việc sử dụng đất của người dân nhưng lại không tiến hành bồi thường thiệt hại. Theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì việc bồi thường đất có đường dây điện chạy qua được quy định như sau:

1. Bồi thường đất bị đường dây điện ảnh hưởng làm thay đổi mục đích sử dụng đất:

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Tbt = (G1 - G2) x S

Trong đó:

Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;

G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;

b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Tbt = (G3 - G4) x S

Trong đó:

Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2;

G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

2. Trường hợp đường dây điện không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể.

3. Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường dây điện bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định.

4. Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định nêu trên.

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn đường dây điện phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Như vậy pháp luật quy định đối với trường hợp của gia đình bạn nếu bị hạn chế việc sử dụng đất bởi việc xây dựng đường dây điện hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đúng quy định nêu trên.

Trên đây chúng tôi đã giải đáp cho bạn câu hỏi về “Bồi thường đất có đường dây điện chạy qua”. Nếu có vướng mắc gì liên quan đến pháp luật đất đai bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số 0969449828 để được Luật sư trực tiếp hỗ trợ.

══════════════════════════════════

TRUNG TÂM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,... theo các phương thức sau:

 

Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm


Hotline: 0969 449 828

Dịch vụ nổi bật