Có nên mua đất vườn ao để làm nhà ở?


Câu hỏi: Chào Luật sư! Hiện nay tôi đang định mua 300m2 đất vườn ao của một người cùng thôn để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên tôi không biết nếu mua đất này thì có an toàn không nên mong Luật sư cho lời khuyên là có nên mua đất vườn ao này để làm nhà ở không ạ?

Cảm ơn Luật sư!

Trả lời: Chào bạn! Đối với câu hỏi “Có nên mua đất vườn ao để làm nhà ở”  của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đất vườn ao về nguyên tắc vẫn là đất nông nghiệp nên không thể xây dựng các công trình trên đất này. Tuy nhiên trong một số trường hợp đất vườn ao vẫn được công nhận là đất ở thì chủ sử dụng có thể xây dựng nhà ở trên đất. Điều kiện để được công nhận là đất ở cụ thể như sau:

Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân để xác định là đất ở là đất phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở hoặc đất mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP có thể hiện nhà ở và vườn, ao nhưng hiện trạng đã chuyển hết sang làm nhà ở.

  • Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật đất đai 2013 thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.
  • Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật đât đai 2013 chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.

Loại giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất ở theo quy định có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục đích để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư.

  • Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.
  • Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;

c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

Quy định trên cũng áp dụng đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định nêu trên thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng.

Như vậy nếu thửa đất mà bạn dự định mua có phần đất vườn ao được công nhận là đất ở thì vẫn có thể mua để xây dựng nhà ở. Còn nếu không thuộc trường hợp được công nhận thì bạn nên cân nhắc về việc mua loại đất này bởi có thể sẽ không được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở hoặc nếu chuyển sang đất ở phải đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Trên đây chúng tôi đã giải đáp cho bạn câu hỏi về Có nên mua đất vườn ao để làm nhà ở”. Nếu có vướng mắc gì liên quan đến pháp luật đất đai bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số 0969449828 để được Luật sư trực tiếp hỗ trợ.

══════════════════════════════════

TRUNG TÂM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,... theo các phương thức sau:

 

 

Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm


Hotline: 0969 449 828

Dịch vụ nổi bật