Dịch Vụ Kết Hôn Với Người Nước Ngoài

Dịch Vụ Kết Hôn Với Người Nước Ngoài

Thưa Luật sư! Hiện nay tôi muốn thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Do tôi đã có chồng trước và chưa ly hôn nên việc thực hiện thủ tục rất khó khăn. Tôi muốn sử dụng Dịch vụ kết hôn với Người nước ngoài do Luật Hùng Bách cung cấp. Xin cảm ơn Luật sư!

Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật