Con nuôi có là người thừa kế thế vị của cha mẹ nuôi không?

Con nuôi có là người thừa kế thế vị của cha mẹ nuôi không?

Hiện nay, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà trong quan hệ hôn nhân, vợ chồng có mong muốn nhận thêm con nuôi. Việc này bên cạnh có ý nghĩa về mặt xã hội, đạo đức nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề dưới góc độ pháp luật. Trong quan hệ thừa kế, việc Con nuôi có...

Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật