Thủ tục ly hôn với người đang ở Malaisia

Thủ tục ly hôn với người đang ở Malaisia

Hiện nay có nhiều người muốn thực hiện Thủ tục ly hôn với người có quốc tịch Malaisia hoặc người Việt Nam  đang sinh sống, làm việc tại Malaisia nhưng không biết phải làm như thế nào? Nếu gặp phải trường hợp trên bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây và Liên hệ để được Luật sư...

Thủ tục ly hôn với người Campuchia

Thủ tục ly hôn với người Campuchia

Hiện nay có nhiều người muốn thực hiện Thủ tục ly hôn với người có quốc tịch Campuchia hoặc người Việt Nam  đang sinh sống, làm việc tại Campuchia nhưng không biết phải làm như thế nào? Nếu gặp phải trường hợp trên bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây và Liên hệ để được Luật sư...

Thủ tục ly hôn với vợ người Lào

Thủ tục ly hôn với vợ người Lào

Hiện nay có nhiều người muốn thực hiện Thủ tục ly hôn với người có quốc tịch Lào hoặc người Việt Nam  đang sinh sống, làm việc tại Lào nhưng không biết phải làm như thế nào? Nếu gặp phải trường hợp trên bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây và Liên hệ để được Luật sư...

Thủ tục ly hôn với người Ba Lan

Thủ tục ly hôn với người Ba Lan

Hiện nay có nhiều người muốn thực hiện Thủ tục ly hôn với người có quốc tịch Ba Lan hoặc người Việt Nam  đang sinh sống, làm việc tại Ba Lan nhưng không biết phải làm như thế nào? Nếu gặp phải trường hợp trên bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây và Liên hệ để được Luật sư chuyên về...

Thủ tục ly hôn với người Pháp

Thủ tục ly hôn với người Pháp

Hiện nay có nhiều người muốn thực hiện Thủ tục ly hôn với người có quốc tịch Pháp hoặc người Việt Nam  đang sinh sống, làm việc tại Pháp nhưng không biết phải làm như thế nào? Nếu gặp phải trường hợp trên bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây và Liên hệ để được Luật sư...

Thủ tục ly hôn với người Đức

Thủ tục ly hôn với người Đức

Hiện nay có nhiều người muốn thực hiện Thủ tục ly hôn với người có quốc tịch Đức hoặc người Việt Nam  đang sinh sống, làm việc tại Đức nhưng không biết phải làm như thế nào? Nếu gặp phải trường hợp trên bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây và Liên hệ để được Luật sư chuyên về Ly...

Thủ tục ly hôn với người Anh

Thủ tục ly hôn với người Anh

Hiện nay có nhiều người muốn thực hiện Thủ tục ly hôn với người quốc tịch Anh hoặc người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Anh nhưng không biết phải làm như thế nào? Nếu gặp phải trường hợp trên bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây và Liên hệ để được Luật sư chuyên về Ly hôn tư vấn...

Tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng

Câu hỏi: Chào Luật sư! Hiện nay tôi đang có nhu cầu muốn được ly hôn với vợ, tôi muốn thực hiện việc chia tài sản chung theo đúng quy định của pháp luật nhưng không biết những tài sản nào được coi là tài sản chung. Xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, tài...

Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng

Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng

Câu hỏi: Chào Luật sư! Hiện nay tôi đang có nhu cầu muốn bán ngôi nhà mà hai vợ chồng tôi đang ở, ngôi nhà này là tài sản riêng của tôi có được từ trước khi kết hôn. Vậy xin hỏi Luật sư việc tôi bán nhà có cần phải được sự đồng ý của vợ...

 1   2   3   4   5   6   >   >> 

Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật