Thời điểm có hiệu lực, chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.


Câu hỏi: Chào Luật sư! Hiện nay hai vợ chồng tôi muốn lập một văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, vợ chồng tôi còn chưa rõ về vấn đề thời điểm có hiệu lực và thời điểm chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Vậy mong Luật sư giải đáp rõ cho vợ chồng tôi về vấn đề này.

Bài viết tham khảo thêm:

>> Dịch vụ luật sư ly hôn.

>> Thủ tục ly hôn đơn phương.

>> Thủ tục ly hôn thuận tình, ly hôn đồng thuận

Trả lời: Chào bạn! Liên quan đến câu hỏi của bạn về vấn đề thời điểm có hiệu lực và thời điểm chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Luật sư xin được giải đáp như sau:

* Về thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Theo quy định tại Điều 39 về thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản được căn cứ vào các thời điểm sau:

Thứ nhất, thời điểm ghi trong văn bản thỏa thuận: Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

Thứ hai, thời điểm thỏa thuận đáp ứng được hình thức theo quy định pháp luật: Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

* Về thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Theo quy định tại Điều 41 về chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, việc chấm dứt thỏa thuận chia tài sản được căn cứ dựa vào:

Thứ nhất, theo thỏa thuận của hai vợ chồng: Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Việc thỏa thuận này phải được hai bên lập thành văn bản.

Thứ hai, sự công nhận của Tòa án: Trong trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi liên quan đến vấn đề thời điểm có hiệu lực và thời điểm chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Mọi vướng mắc liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân và gia đình bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0969.449.828 để được hỗ trợ tư vấn.    

Trân trọng!

══════════════════════════════════

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,... theo các phương thức sau:

Trân trọng!

 

 

Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm


Hotline: 0969.449.828

Dịch vụ nổi bật