Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng là hành vi của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc gây hậu quả......

Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật