Con riêng của vợ hoặc chồng có được hưởng di sản thừa kế không?


Thưa Luật sư! Tôi lập gia đình năm 2005, có đăng ký hết hôn theo quy định của pháp luật. Trước khi lấy nhau chồng tôi đã có một con riêng, nay chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo mà mất. Vậy xin hỏi Luật sư con riêng của chồng tôi có được hưởng di sản thừa kế do chồng tôi để lại không?

  Hiện nay, Luật sư cũng nhận được rất nhiều câu hỏi với nội dung tương tự như của Chị. Để trả lời cho vấn đề này, chúng ta cần đặt tình huống trên vào hai trường hợp:

 

   * Trường hợp có di chúc của người để lại di sản:

   -  Trong trường hợp người để lại di sản có lập di chúc xác định rõ con riêng được hưởng di sản thừa kế thì việc thừa kế được thực hiện theo di chúc.

   - Trong trường hợp người để lại di sản có lập di chúc xác định rõ không cho con riêng được hưởng di sản thừa kế thì người con riêng ấy không được hưởng di sản thừa kế, trừ trường hợp thuộc Khoản 1- Điều 644 BLDS 2015. Ví dụ, người con riêng ấy không có khả năng lao động mà người lập di chúc lại không cho họ hưởng tài sản thì pháp luật cho phép họ hưởng bằng 2/3 (hai phần ba) của một suất thừa kế theo pháp luật.

   * Trường hợp không có di chúc của người để lại di sản:    

   Theo quy định khoản 2 Điều 68 Luật hôn nhân và gia đình 2014 "Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan". Theo đó, dù là con riêng hay con đẻ thì đều có quyền và nghĩa vụ như những đứa con khác.

   Về hàng thừa kế theo pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 651 BLDS 2015 “Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”. Theo quy định này, pháp luật không phân biệt quyền hưởng di sản của con chung, con riêng của vợ hoặc chồng. 

   Do vậy, con riêng trong trường hợp này vẫn được chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật

══════════════════════════════════

TRUNG TÂM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,... theo các phương thức sau:

 

Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm


Hotline: 0969.449.828

Dịch vụ nổi bật