Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản không


Thưa Luật sư! Trước khi mất mẹ tôi có để lại di chúc cho tôi được hưởng thừa kế một mảnh đất, tuy nhiên hiện nay do không có nhu cầu sử dụng nên tôi muốn từ chối nhận di sản thừa kế đó và nhường quyền thừa kế cho em gái tôi. Vậy xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có quyền từ chối nhận di sản thừa kế không?

 

   Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật ghi nhận. Theo quy định tại Điều 609 BLDS 2015 người thừa kế có quyền “hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”. Pháp luật cho phép người được hưởng di sản thừa kế có quyền nhận hoặc từ chối nhận di sản thừa kế đó. Việc từ chối nhận di sản thừa kế phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản và việc từ chối này phải được thực hiện trước thời điểm phân chia di sản.

 

   Tuy nhiên, nếu việc từ chối đó là nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người thừa kế với người khác thì việc từ chối này không được chấp nhận. Theo quy định tại Điều 620 BLDS 2015 về từ chối nhận di sản:

“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản”.

   Có thể lấy một ví dụ đơn giản như sau: Ông A trước khi chết có lập di chúc để lại một sổ tiết kiệm với số tiền 1.200.000.000 (Một tỷ hai trăm triệu đồng) chia đều cho 3 người con là B, C, D. Sau khi ông A chết D đã từ chối nhận số tiền mà mình được thừa kế, khoảng thời gian này D đang vay E số tiền 500.000.000 (năm trăm triệu đồng). Trong trường hợp này, nếu D không còn đủ tài sản thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà từ chối nhận thừa kế thì pháp luật không cho phép.

   Do đó, không phải trong mọi trường hợp, người thừa kế đều có thể từ chối nhận di sản thừa kế.

══════════════════════════════════

TRUNG TÂM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,... theo các phương thức sau:

 

Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm


Hotline: 0969.449.828

Dịch vụ nổi bật