Di chúc thất lạc thì việc thừa kế được thực hiện như thế nào?


Trên thực tế, không ít trường hợp trường người có di sản đã lập di chúc trước khi chết nhưng vì lý do nào đó mà di chúc không được tìm thấy khi chia di sản thừa kế, điều đó dẫn đến việc những người được hưởng thừa kế không biết phải căn cứ vào đâu để chia di sản, thậm chí còn xảy ra tranh chấp về quyền thừa kế. Vậy trong trường hợp đó thì việc chia di sản thừa kế được thực hiện như thế nào?

 

Trong trường hợp đó, việc chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật tương tự như đối với trường hợp tại điểm a – khoản 1 – Điều 650 BLDS là “không có di chúc”. Bởi khi di chúc bị thất lạc đã dẫn đến việc không thể thể hiện được ý chí, mong muốn một cách rõ ràng và đầy đủ của người có di sản và nếu biết thì cũng rất khó trong việc chứng minh những nguyện vọng ấy. Những người hưởng thừa kế cũng không thể suy luận ý nguyện của người đã chết và việc này hầu như đều dẫn đến tranh chấp.

Nên để đảm bảo sự công bằng dưới góc độ pháp lý thì trường hợp này toàn bộ di sản thừa kế sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

══════════════════════════════════

TRUNG TÂM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,... theo các phương thức sau:

 

Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm


Hotline: 0969.449.828

Dịch vụ nổi bật