Dịch vụ giám định thử tỷ lệ thương tật, tỷ lệ thương tích


Đăng ký sử dụng dịch vụ Giám định thử tỷ lệ thương tật, tỷ lệ thương tích giúp bạn nắm được tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, thương tích gây ra một cách chính xác, nhanh chóng để áp dụng trong việc giải quyết vụ án hình sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

=>> Dịch vụ Luật sư hình sự, Luật sư tư vấn, tranh tụng.

Hiện nay liên quan đến thủ tục giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật nhiều người vẫn có những thắc mắc như: Có thể giám định tỷ lệ thương tật, giám định thương tích tại đâu? Cơ quan quan nào thực hiện thủ tục giám định tỷ lệ thương tật, thương tích? Thời gian thực hiện việc giám định tỷ lệ thương tật là bao lâu? Cách tính tỷ lệ thương tật như thế nào? Thủ tục giám định thương tật, thủ tục giám định thương tích như thế nào? ...

Dịch vụ giám định thử tỷ lệ thương tật, tỷ lệ thương tích!

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thông qua Cổng thông tin điện tử Luathungbach.com và Hệ thống tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6194 các Luật sư hình sự giỏi, có kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực này tiến hành tư vấn, cung cấp dịch vụ Giám định thử tỷ lệ thương tích, tỷ lệ thương tật trên phạm vi toàn quốc.

Giám định tỷ lệ thương tật, tỷ lệ thương tích

1. Tại sao nên sử dụng dịch vụ giám định thử tỷ lệ thương tật, tỷ lệ thương tích?

Thứ nhất, việc giám định tỷ lệ thương tật, tỷ lệ thương tích theo đúng thủ tục tố tụng hình sự tốn nhiều thời gian, phức tạp. Người muốn biết tỷ lệ thương tích phải làm đơn trình báo, tố giác gửi cơ quan công an và chờ để được thụ lý giải quyết tin tố giác. Sau khi thụ lý, xem xét thì trừ các trường hợp nghiêm trọng bắt buộc phải thực hiện thủ tục giám định thương tật, thương tích thì cơ quan tố tụng chỉ ra quyết định giám định thương tật khi xét thấy cần thiết. Kể cả khi đã có kết quả người yêu cầu giám định và người có liên quan cũng rất hạn chế trong việc tiếp nhận thông tin, kết quả liên quan đến việc giám định. Nhiều trường hợp khi biết kết quả thì vụ việc không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên các bên có muốn thương lượng để giải quyết vụ việc cũng đã muộn.

Thứ hai, trong các vụ án hình sự tỷ lệ thương tích có vai trò hết sức quan trọng trong việc xác định tội danh, xác định khung hình phạt, tính toán mức bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm. Nói một cách dễ hiểu thì việc xác định được tỷ lệ thương tích nhiều trường hợp sẽ quyết định một người có xem là phạm tội hay không và nếu bị khởi tố th